RELATIECOACH & SEKSUOLOOG 

 

Online|Discreet|Professioneel

Accreditatie & Erkeningen : 

PROFESSIONELE COUNSELING TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR

Elke liefdesrelatie kent vele uitdagingen. Sommige uitdagingen komen van de buitenwereld, andere uitdagingen van binnenuit. Een relatie staande houden vraag om inzet , betrokkenheid en energie. Deze vormen het fundament om met elkaar in moeilijke tijden de dingen aan te kunnen. Relatieproblemen en seksuele problemen hebben veel invloed op elkaar. Ervaar jij ook problemen in jouw relatie, seksualiteit of in je gezin en hebben zij een negatieve invloed op je dagelijks leven?

Roseval counseling

Met jarenlange ervaring en een brede opleiding op het gebied van coaching en therapie, begeleid Roseval counseling personen van verschillende leeftijden. Binnen mijn netwerk van gediplomeerde therapeuten en psychologen beschik ik naast een scala aan therapievormen ook over ruime levenservaring.

Werkwijze

Tijdens een oriënterend gesprek wordt met u gekeken wat de knelpunten( hulpvraag)  zijn en of er een match is. Roseval counseling werkt op basis van het bio- psychosociaal model en onze therapie trajecten zijn evidence based. Vertrouwen is de basis waardoor u zich kunt openstellen voor de juiste begeleiding op maat. Counseling en coaching zijn bij Roseval counseling  geen slepende behandeling. Nadat de hulpvraag  duidelijk is, volgen doelgerichte gesprekken, huiswerkopdrachten, werkbladen, metaforen, rollenspelen, informatieve filmpjes, psycho – educatie  of korte trainingen. Hulp kan op verschillende manieren.

Er kan hiervoor gericht worden gewerkt aan onder andere:

 • Terugbrengen van de erotiek in de relatie;
 • Versterken van intimiteit of contact
 • Begeleiden voor het terugvinden van eigen kracht en psychische welzijn
 • Verbeteren van de communicatie in de relatie;
 • Het leren uiten van gevoelens en behoeften;
 • Doorbreken van disfunctionele interactiepatronen;
 • Inzicht geven in  hechtingsproblemen
 • Inzicht geven in bindingsangst en verlatingsangst;
 • Opheffen van seksuele disfuncties, onder andere opwindingsproblemen, erectieverlies, vaginisme, pijn bij vrijen;
 • Inzicht geven in mythen, remmingen en in standhoudende factoren;
 • Verbinding tussen gezinsleden versterken om de sfeer te verbeteren;

Roseval Counseling maakt professionele hulp betaalbaar. Het doel is dat je weer volop kunt genieten van het leven en je een gezonde participatie kan hebben in de maatschappij.

Vanwege de huidige situatie werk ik nu zoveel mogelijk online. Dit kan door middel van videobellen, chatten, Whatsapp, Skype , zoom en team of via e-mail. 

Een therapeut lost je leed niet op, maar helpt je het te verdragen”

Over Uw Coach

Mike Roseval

Als Therapeut, Trainer en Coach zet Mike zich al enkele jaren in bij coaching en counseling waar het gaat om relatieproblemen en seksualiteit. Na een Post HBO opleiding Seksuologie en Relatie Coaching heeft hij als coach en trainer bij vele organisaties en scholen diverse  functies bekleed. 


Relatie Coaching

Coaching

Wanneer Relatie Coaching? Wat als je relatie niet meer is zoals het was? Het gevoel in de relatie is weg, de vlinders zijn nergens meer te bekennen en je zit al tijden niet meer op één lijn. Je maakt meer ruzie en jullie begrijpen elkaar niet meer. Relatie Coaching kan in vele gevallen een passende oplossing bieden. 

Seksualiteit

COUNSELING

Sekscounseling is een kortdurende hulpverleningsvorm met als doel het opheffen van een seksuele klacht. Behandeling bestaat uit het verstrekken van informatie zoals specifieke  gedragsadviezen alsook sensatie focusoefeningen en andere cognitieve gerichte en gedragstechnieken.

Traningen, Workshops & Presentaties

Naast counseling en coaching bieden wij verschillende trainingen en workshops aan. Onze trainingen zijn op maat voor verschillende doelgroepen. De kracht van onze trainingen is de  veiligheid die we bieden en de differentiatie  in werkvormen.

Wij houden bewust rekening met de verschillende leerstijlen.  Ontwikkelingen gaan snel ,  wij proberen dus constant up to date te blijven met onze trainingen en huidige thema’s van de tijd . Onze trainingen zijn opgebouwd uit presentaties, filmpjes , werkbladen en rollenspellen. Storytelling

De trainingen bestaan uit modules, u mag ook een samenstelling doen van verschillende onderwerpen uit de onderstaande modules. wel doen wij voor iedere doelgroep een aanpassing in fase van ontwikkeling. De afgelopen tijd hebben wij trainingen verzorgd aan Scholen op ieder niveau . van speciaal onderwijs tot HBO, Voor buurthuizen en stichtingen doen wij verschillende workshop, ook  kunnen wij deze ontwikkelen op verzoek.

Seksualiteit training “Learn 2 Love” 

In het ontwikkelingsproces naar adolescentie is een van de ontwikkelingstaken het experimenteren in nieuw gedrag Dit doen de jongeren op allerlei gebieden. Daarin maken ze persoonlijke keuzes. Een verkeerde keuze kan van invloed zijn op de rest van hun toekomst. Roseval counseling/ jongsgewijs speelt hierin een belangrijke rol door jongeren te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid. Door middel van de verschillende trainingen bieden wij  kennis, inzicht en toepasbaarheid aan, ter voorkoming van seksueel ongezonde handelingen en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden zich bewust van het onderwerp seksualiteit en worden in staat gesteld om op gezonde en gepaste wijze hun grenzen hierin te kunnen aangeven of te verleggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen als instituut van belangrijke derde

School is een belangrijke derde om jongeren voor te bereiden op hun positie in de maatschappij. School is één maatschappelijke instelling waarmee alle jongeren in contact moeten komen. Vanuit dit oogpunt zijn onze preventietrainingen effectief voor scholieren waar al dan niet risicogedrag is gesignaleerd. Ook buurthuizen, stichtingen kunnen hier gebruik van maken. Jongeren krijgen naast kennis en inzicht over het onderwerp jeugdcriminaliteit ook vaardigheden aangereikt, voor in de praktijk. Zij leren op verantwoordelijke wijze keuzes te maken en (her)kennen het verschil tussen een verkeerde – en juiste keuze.

Module

Criminaliteit, Sociale Veiligheid & Social Media

KEUZE

 • Jeugdcriminaliteit en het Jeugdstrafrecht
 • Gevolgen voor daders en slachtoffers
 • Vriendenkeuze en groepsdruk
 • De opkomst van jeugdbendes in Nederland
 • Achter gesloten deuren
 • Zinloos geweld
 • De nadelen van lachgas en genotsmiddelen
 • Wat is social media
 • Vriendenkeuze op social media
 • Sexting & Grooming

Module

Seksualiteit

KEUZE 

 • Basiskennis seksualiteit en seksuele rechten van jongeren
 • Vormen van seksualiteit
 • De eerste keer en seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Anticonceptie & Voorbehoedsmiddelen
 • Gender issues &Gendergelijkheid
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Module

Mannenemancipatie

KEUZE

 • De seksuele revolutie & emancipatie vd vrouw 
 • Wat zijn mannelijkheidcoderingen
 • Het belang van communicatie in relaties
 • Trouw en Ontrouw
 • Blokkades en positieve communicatie in relaties
 • Mythen over liefde en seksualiteit
 • Invloed van hechting in liefdesrelaties
 • Gender issues
 • Geweld in relaties
 • Vaderschap
 • Hoe zie ik mezelf
 • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten

Hoe betrekken we ouders en professionals?

Door het organiseren van presentaties of themadagen. Doel hiervan is om ouders voornamelijk te informeren over de trainingen en hierbij over en weer verwachtingen uit te spreken. Inzicht en bewustwording creëren bij ouders in het signaleren van voortijdig grensoverschrijdende gedragingen. Handvaten aanreiken in wat zij zelf kunnen doen om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden. Passende ondersteuning in hun leerprocessen. Contactherstel) tussen ouder en kind wordt hierin dan ook meegenomen.

Module

Pesten het zal je maar gebeuren

KEUZE

 • Wat is pesten
 • Wat doet de school/organisatie tegen pesten
 • Cyberpesten
 • Slachtoffers en daders van pesten

Module

Bijeenkomsten voor ouders & professionals

KEUZE

 • Opvoeden doe je niet alleen
 • Vroegtijdig signaleren van crimineel gedrag
 • Bespreekbaar maken seksualiteit met kinderen en jongeren
 • Het vlaggen systeem (Beoordelen van seksueel gedrag) 

Module

Thema bijeenkomsten 21 plus

KEUZE

 • De invloed van hechtingsstijlen in relaties
 • Afwijzing, binding & verlatingsangst
 • Positive communictie in relaties
 • Oorzaken van seksuele problemen
 • Geweld in relaties
 • Seksualiteit en de mennopauze (Presentatie)

Waarom ROSEVAL COUNSELING?

Onze sessies verschaffen de volgende inzichten:

R

INZICHT

Morele Waarden! 
R

DUUR

Doelgericht Analytisch!

R

AANSLUITING

Aansluiting bij de belevingswereld!
R

DOORBREKING

Mythes en vastzittende gedachten!

OPDRACHTGEVERS & SAMENWERKENDE ORGANISATIES

Neem contact met ons op

9 + 6 =